CIAŁO OBCE

Fizycznym substratem miejskiej tożsamości, a jednocześnie substancją, która bierze udział w jej powstawaniu, są elementy składające się na kolektywne doświadczanie przestrzeni w mieście. To pierwiastki otoczenia, wśród których dorastamy, które mijamy codzienne, między którymi się poruszamy, które pozostawiamy po sobie. To punkty odniesienia internalizowane w sposób świadomy albo zupełnie nieuświadomiony lub wprost przeciwnie – ignorowane czy nawet aktywnie zwalczane. To właśnie te „ciała obce” – nienależące do tożsamościowego zbioru, niezgodne z miejskim DNA – prowokują mieszkańców, zmuszają ich do konfrontacji. Skoro pewien element uznajemy za obcy, to czym charakteryzuje się ten, który jest „nasz”? Co mówi o lokalnej tożsamości to, jakie interwencje akceptujemy, a jakie nie? A może nieadekwatność rozpoznawalna jedynie przez „tubylców”, dla outsiderów nie jest już czytelna? Napięcie między „swoim” a „obcym”, „znanym” i „nieznanym”, wreszcie – komunikującym się w inny sposób z mieszkańcem niż przybyszem z zewnątrz, staje się punktem wyjścia dla sceny artystycznej MIASTOmovie #4.

Anka Bieliz i Kuba Żary