WYKŁAD: Rola sztuki w kreowaniu wizerunku miast + prezentacja filmów krótkometrażowych Joanny Wyrwy

/ 22 kwietnia, piątek, godz. 17.00 / Puro Hotel

Sztuka, jako miejski fenomen, staje się niezbędnym elementem doświadczania miasta. To także poważna siła wykorzystywana do promocji miast, często przekraczająca granice estetyki, w imię rozwoju społeczności, ale też konsumpcji i biznesu. Coraz częściej stanowi ważny element, a nawet trzon tworzonych strategii rozwoju. Wiele miast od lat podejmuje działania na rzecz budowy artystycznych dzielnic, przyciągających potencjalnych mieszkańców i turystów.

Czy rola sztuki, w dobie rozwoju miast kreatywnych, ma wyjątkowe znaczenie? Jakie formy może przyjąć sztuka, aby nie stała się źródłem wyzysku lokalnych społeczności i początkiem gentryfikacji? Czy może być świadomie stosowana jako narzędzie do budowania tożsamości miejsc i pobudzania interakcji społecznej, której celem jest poprawa jakości życia mieszkańców miast. W ramach wykładu zaprezentowane zostaną reportaże opowiadające o inicjatywach podejmowanych przez artystów i aktywistów w Finlandii oraz Wielkiej Brytanii, którzy próbują przekroczyć wyznaczone granice artyzmu i designu. Zobaczymy opowieść o dzielnicy Arabianranta, zbudowanej od podstaw w oparciu o przywilej dla sztuki, która stała się czołową inicjatywą piastowania przez Helsinki w 2012 roku funkcji Światowej Stolicy Designu. Historie artystów i designerów, którzy wspierają ruchy obywatelskie w walce o prawo do miasta. A także alternatywne drogi rewitalizacji londyńskich dzielnic Brixton i King’s Cross. Całość spaja nurt zaangażowania społecznego, czyli świadomość, że miasto, jak i tworzona w nim sztuka, musi odpowiadać na potrzeby mieszkańców. To w lokalnej społeczności leży siła kreowania przyszłego wizerunku miast.

Na ten temat opowiadać będzie Joanna Wyrwa – prezeska Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie „Trampolina”, streetworkerka, animatorka kultury i lokalnych społeczności. Stypendystka MKiDN – w ramach stypendium poszukiwała dobrych praktyk i alternatyw związanych z zarządzaniem miastem i sztuką w przestrzeni publicznej.

Dodatkowo, przed spotkaniem z Joanną Wyrwą zostaną wyświetlone krótkie metraże powstałe w ramach międzynarodowych warsztatów filmowych My Street Films Ukraine , w których uczestnicy opisują za pomocą filmu swoją okolicę. W ramach ukraińskiej odsłony programu powstało 12 krótkich filmów z 6 miast. My jako ciekawostkę pokażemy 2 spośród nich: „Qismetli” (zrealizowany w Simferopolu, gdzie po latach komunizmu w 1990 r. zaczęli wracać Tatarzy) i „Has-Beens”, nakręcony w Kijowie na starym targowisku z książkami, gdzie można znaleźć wiele wiekowej literatury.