PANEL: Dolnośląskość.pl: Literackie narracje o mieście

/ 21 kwietnia, czwartek, godz. 18.00 / Tajne Komplety

Czy miasto może stanowić inspirację literacką? Czy literatura ma moc kształtowania tożsamości mieszkańców? Jak może wpływać na utożsamienie z miastem i regionem? Pozytywny przykład takiego oddziaływania dają nam książki o Gdańsku, które publikowali Gunter Grass, Stefan Chwin i Paweł Huelle, pomagające przepracować lokalnej społeczności pewne zawiłości tożsamościowe, wynikające ze zmiennej przynależności państwowej ich miasta. Jakie powieści mogą mieć podobne znaczenie dla Wrocławia i dla całego Dolnego Śląska? Z zaproszonymi do dyskusji gośćmi zastanowimy się również nad kondycją tożsamości lokalnej w naszym regionie. Czy istnieją dolnoślązacy? Co ich łączy, a co dzieli? Czym jest dziś „dolnośląskość”, a czym ma szansę być w przyszłości?

Udział wezmą:

  • Wojciech Koryciński – pisarz, krytyk literacki
  • Paweł Kubicki – socjolog miasta (Uniwersytet Jagielloński)
  • Izolda Topp – regionalistka (Uniwersytet Wrocławski)
  • Agnieszka Wolny-Hamkało – pisarka i publicystka

Moderacja:

  • Bartosz Sadulski – dziennikarz kulturalny i poeta