Ewoluujące podejście do życia w średnich i dużych ośrodkach miejskich oraz zwiększająca się z roku na rok odpowiedzialność za swoje najbliższe otoczenie (popularność ruchów miejskich, budżetów obywatelskich, lokalnych inicjatyw wspierających rozwój miast i dzielnic), czy też nadawanie nowych znaczeń przestrzeniom przeobrażającym się z powodów ekonomicznych, politycznych i społecznych, prowadzi nas do refleksji nad miejską tożsamością (ID).

ZOBACZ PROGAM